Workshop-uri

Intro

Workshop-urile constituie o secțiune importantă a gamei de activități desfășurate în centrul Casa AIA. În consecință, aceste ateliere de tip workshop ating o varietate de teme și specialități, fiind adresate atât persoanelor din domeniul profesiunilor de arhitectură, construcții și artiștilor grafici, cât și persoanelor nespecializate, interesate să deprindă abilități în aceste direcții.

Workshop-urile desfășurate în centrul Casa AIA au câte 15-30 participanți per serie (dacă numărul de participanți cere mai multe serii) și beneficiază de prezența a 1-3 tutori, specialiști în domeniile date, care instruiesc și supraveghează participanții. Astfel, într-un număr de 5-10 ședințe, a câte 3-6 ore fiecare, fiecare dintre participanți deprinde noi abilități în cadrul grupurilor de lucru. Workshop-urile durează cca. 1-2 săptămâni.

Fotografie

Workshop-urile de fotografie, conform diverselor teme studiate (lumina în arhitectură, portrete, peisaj urban etc.) se adresează tututor celor care doresc să se inițieze sau să se specializeze în domeniul artei și tehnicii fotografice, studiindu-se aspecte precum abordarea tematicii prin filtrul personal, încadrarea subiectului, potrivirea timpului de expunere, prelucrarea și pregătirea pentru publicare. Aceste ateliere se concretizează, la sfârșit, prin portofolii elocvente și expoziții în Casa AIA și/sau instituțiile partenere.

Modelare 3D

Workshop-urile de modelare 3D se adresează persoanelor care doresc să se inițieze în domeniu sau să-și aprofundeze cunoștințele de modelare 3D, studiindu-se aspecte precum alegerea potrivită a detaliilor de imagine (contrast, luminozitate ș.a.m.d.), redarea realistă a diverselor materialități, cu utilizarea soft-urilor și instrumentelor specializate, pentru a obține o emulare digitală a obiectului 3D de cea mai înaltă calitate.

Machetare de arhitectură

Workshop-urile de machetare se adresează studenților și tinerilor arhitecți care doresc să deprindă tehnica realizării de machete, conform ultimelor tehnologii. Astfel, participanții învață să pregătească un proiect pentru machetare, să aleagă materialele potrivite pentru a pune în valoare obiectul final, tipuri de îmbinări, lianți adecvați, tehnici de pregătire pentru tăierea laser sau CNC etc. La sfârșit, participanții capătă macheta ca produs finit, în urma activității desfășurate în cadrul workshop-ului.

Design de obiect

Workshop-urile de design de obiect se adresează tinerilor creativi (arhitecți, designeri, artiști), interesați să conceapă și să producă obiecte de design originale, inovative. Astfel, conform temei, participanții realizează în cadrul grupului de lucru o idee de concept pentru diverse tipuri de obiecte (mobilier, corpuri de iluminat etc.), realizată la sfârșitul workshop- ului cu sprijinul partenerilor și expusă în centrul Casa AIA. În cadrul unor astfel de ateliere, participanții învață să realizeze design-ul conceptual al diferitelor obiecte, pragmatic și creativ, deoportivă, punând la comun alături de echipă, idei, creativitate, decizii,opțiuni, argumentări.

Design generativ

Designul generativ este un proces de producere de forme care poate mima metodele evolutive de creare ale naturii. Poate porni de la forme predefinite și apoi să exploreze posibilele permutații ale unei soluții. Computațional, designul generativ poate genera mii sau chiar milioane de soluții, testele configurative producând rezultate pertinente în a demonstra ce soluții sunt fezabile sau nu. Procesul permite designerilor să genereze soluții peste puterea de imaginație umană, pentru a produce designul optimizat. Vezi poster.

Design parametric

Workshop-urile de design parametric se adresează studenților și tinerilor arhitecți și designeri interesați de parametricism, ca nou curent creativ al secolului 21, ce a revoluționat scena de design a ultimilor ani. Atelierele le permit participanților să se familiarizeze cu gândirea conceptuală adecvată parametricismului, ajutându-i să deprindă, de asemenea, și abilitățile necesare pentru operarea în softurile specializate (vezi Grasshopper). Într-un mediu interactiv, cu un ritm alert de lucru, participanții explorează concepte precum atribute și parametri, tipuri de date, structuri de date, algoritmi de compoziție, precum și crearea și manipularea de geometrii computaționale prin interfețe de modelare parametrică. În timpul atelierelor, se lucrează hands-on pe obiecte și machete utile studiului parametric, iar toate lucrările obținute se expun în forma lor finală în centrul Casa AIA.

Meșteșugărie și artizanat

Workshop-urile de artizanat se adrează persoanelor care doresc să deprindă cunoștinte în domeniul meșteșugurilor, onorând tradiția românească, dar totodată inovând-o. Participanții învață, conform temei, cum să realizeze manual obiecte decorative tradiționale, precum ștergare, ceramică tradițională, măști, articole din lemn, bijuterii sau mobilier artizanal, având posibilitatea actualizării unor astfel de obiecte, prin utilizarea de noi materiale sau tehnici. Atelierele de creație sunt sprijinite de specialiști în artizanat, iar la sfârșitul acestora, obiectele obținute vor fi expuse în centru și/sau în instituțiile partenere.

Pictură și desen

Workshop-urile de pictură și desen se adresează tinerilor creativi care doresc să se inițieze sau să specializeze în diversele tehnici actuale de pictură sau desen. În cadrul atelierelor, conform temei, participanții învață secretele desenului și picturii în acurelă, țușuri, pastel, cărbune, decorând obiecte (textile, porțelan ș.a.m.d.). Workshop-ul se materializează, la sfârșit, printr-o expoziție cu toate lucrările/obiectele produse, în centrul Casa AIA.