Cursuri specializate

Intro

În centrul Casa AIA, A.I.A (Asociația pentru Inovație în Arhitectură) organizează o serie de cursuri specializate, adresate studenților la arhitectură, urbanism, design sau arte plastice care doresc să-și completeze cunoștințele academice. Se disting două tipuri de cursuri specializate: cursurile de limbă străină de specialitate și cursurile de operare în diversele softuri utile pentru profesiile amintite mai sus.

Limbi străine

Cursurile de limbă străină se realizează pentru limbile de circulație internațională (engleză, franceză, germană), unde participanții își dezvoltă vocabularul de specialitate, atât de necesar în condițiile actuale de mobilitate a forței de muncă. Curicula cursurilor include noțiuni de limbaj tehnic și vocabular din domeniul arhitecturii, construcțiilor, designului și urbanismului pentru toți cursanții, astfel încât după absolvire, aceștia să poată purta conversații atât în contextul profesiei, cât și în cel interdisciplinar.

Software

Cursurile de operare în softurile utile pentru arhitectură, design, construcții și urbanism sunt organizate de A.I.A (Asociația pentru Inovație în Arhitectură), în parteneriat cu dezvoltatorii și distributorii acreditați, fiind adresate tuturor celor care doresc să capete cunoștințe despre cele mai noi instrumente digitale de proiectare sau reprezentare. După absolvirea unui modul de curs, participanții primesc o diplomă acreditată/certificat care atestă abilitățile de operare în diversele softuri, asigurându-se și un suport de curs în format electronic. Tutorii care susțin cursurile sunt instructori acreditați. Astfel de cursuri se organizează pentru următoarele tipuri de softuri:
  • AutoCAD
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Adobe Indesign
  • Revit
  • 3D Studio Max
  • Nemetschek
  • Grasshopper
  • Corel
Cursurile au serii de câte 7-15 participanți și beneficiază de îndrumarea a 1-2 profesori sau instructori avizați, realizându-se în 7-15 ședințe, în funcție de specificul lor.