Conferinte

Intro

În Casa AIA, A.I.A (Asociația pentru Inovație în Arhitectură) organizează conferințe ce ating subiecte de interes în domeniul arhitecturii, designului și construcțiilor, adresate comunităților de specialiști din domeniul arhitecturii, urbanismului, construcțiilor și designului.

În discursul profesional actual, există o multitudine de teme ce fac obiectul controverselor. Convingerea A.I.A (Asociația pentru Inovație în Arhitectură) este că principalul liant și motor de dezvoltare în domeniul construcțiilor și arhitecturii, care poate asigura un progres stabil, armonizat, este dialogul specialiștilor. Astfel, conferințele organizare de Asociație doresc să pună în discuție teme de interes în aceste domenii, alături de specialiști reputați, autori de proiect sau reprezentanți ai instituțiilor competente.

Casa AIA permite găzduirea unui public de conferință de 50-150 de persoane. Conferințele beneficiază de prezența a 1-3 invitați conferențiari și a 1-2 moderatori, reprezentanți A.I.A (Asociația pentru Inovație în Arhitectură) sau reprezentanți ai altor părți terțe. Conferențiarii sunt arhitecți, dezvoltatori, constructori, designeri de renume și prestigiu, actori ai administrației publice, din comunitatea profesională românească sau internațională. Acest tip de activitate se desfășoară pe durata a 1-4 ore, conform necesităților și specificului de instruire.